Home > Teacher Resources > International English

International English

Hva er World Scholar’s Cup?

(a downloadable version of this page here)

The World Scholar’s Cup er en global, inkluderende, oppmuntrende, tverrfaglig, diskusjonsbasert, framtidsrettet, teamorientert og lekende opplevelse som dine elever vil ha stor glede av å delta på.

Vår opplevelse er at elevene har det gøy samtidig som de lærer svært mye både gjennom forberedelsene og selve konkurransene. I tillegg kan lagene kvalifisere seg for videre internasjonale konkurranser.

Det velges et årlig tema, som er tverrfaglig og relevant for alle de studieforberedende fagene. Fokuset på teamsamarbeid, debatt og kunnskap gir viktig og framtidsrettet kompetanse. Les mer om 21st Century Skills.

For skolene er dette en god anledning til å sette viktigheten av kunnskap på dagsorden, og framheve betydningen av gode akademiske prestasjoner.

Målet for World Scholar’s Cup:

 1. Å motivere elever uavhengig av bakgrunn til å oppdage nye styrker og øve seg i nye ferdigheter.
 2. Å inspirere et globalt fellesskap av framtidige akademikere og ledere.

Lag: Elever deltar i lag på 3, og det må være med minst en voksen pr. skole. De konkurrerer i 4 grener; lagdebatt, lag-quiz, samskriving og kunnskapstest.

Læreplanforankring: Det velges ut et årlig tema, som knyttes til ulike fagområder. Både forberedelser og deltakelse kan forankres i fagenes læreplaner og generell del av læreplanen.

Ressurser: Det legges ut ressurser til bruk for lærere og elever i forberedelsene til konkurransen. Elevene kan danne lag og forberede seg selv ved hjelp av ressursene, eventuelt med støtte fra lærer.

Gratisprinsippet: Deltakelse kan organiseres av skolen som en skoletur, eller av elever/foreldre på eget initiativ. Påmelding kan altså gjøres enten av skoler eller elever/foreldre direkte.

Kostnad: Kostnaden for å delta fastsettes årlig, og er for 2017 kun kr. 780,- pr. lag ved tidlig påmelding (1. februar). Dette er inkludert måltider og overnatting (på Elverum videregående skole)!

Internasjonale konkurranser: Elevene kan dersom de får en god nok poengsum kvalifisere seg fra Elverum Round til en “Global Round” i Europa eller Asia (valgfritt). Herfra kan de sågar kvalifisere seg videre til “Tournament of Champions” på Yale University.

Media: Media er velvillige til å skrive om konkurransen, og dette er en god anledning for skolen til å vise at de prioriterer tilpasset opplæring også for elever som vil litt ekstra.

 

World Scholar’s Cup – International English

The most relevant competence aims for International English:

 • present a major in-depth project on a topic from International English or another subject from his or her own programme area and assess the process.
 • elaborate on and discuss a number of international and global challenges

Students could choose to make their preparation for and participation in the Team Debate count as their in-depth study.

All the themes and subject areas given by WSC may be relevant for students in International English. The assessment of the Team Debate may be transferred to Norwegian grades (1-6).

The students could assess the process in several ways. Some suggestions:

 • Students keep a diary in
  • A note book
  • A blog
  • A video recording
 • Students could record key moments in the process and make a podcast for the teacher,
 • Students could answer assessment questions in a chart,

The suggested ways of assessing the process could include comments on:

 • what they hope to achieve,
 • how they worked individually,
 • how they worked as a team,
 • what challenges occurred in the process,
 • the most memorable moment,
 • the most interesting part of (one of the) debate(s),
 • what they learnt from participating in the WSC,
 • how they would approach the process if they were to do it again / what advice they would give to students who are participating in WSC next year.

World Scholar’s Cup consists of four events – link here: http://scholarscup.org/events/

 1. Team Debate
 2. Scholar’s Bowl
 3. Collaborative Writing
 4. Scholar’s Challenge

The official WSC page: http://scholarscup.org/

The Elverum vgs page: http://www.scholarscup.no/

The 2018 THEME is: “An Entangled World”.

http://scholarscup.org/themes/#h2-2018-an-entangled-world

How to prepare your students for the events?

 1. Team Debate:

http://www.scholarscup.no/teacher-resources/debate-preparation/

http://scholarscup.org/events/#team-debate

 1. Scholar’s Bowl:

http://scholarscup.org/events/#scholars-bowl

 1. Collaborative Writing:

http://scholarscup.org/events/#collaborative-writing

 1. Scholar’s Challenge:

http://scholarscup.org/events/#scholars-challenge

Our guide to WSC in 14 days: http://www.scholarscup.no/how-to-prepare-for-wsc-in-14-days/

Videos: http://scholarscup.org/videos/

Other relevant competence aims from International English

 • employ a nuanced, well-developed vocabulary – for both general and specialized use
 • understand, elaborate on and discuss lengthy discourses on general and specialized subjects
 • use language appropriate to the situation in social, professional and intercultural contexts
 • write coherent, well-structured texts on general, specialized and literary subjects

(Source: https://www.udir.no/kl06/ENG4-01/Hele/Kompetansemaal/internasjonal-engelsk