Home > Information > Rektorer

Rektorer

The World Scholar’s Cup er en global, inkluderende, oppmuntrende, tverrfaglig, diskusjonsbasert, framtidsrettet, teamorientert og lekende opplevelse som dine elever vil ha stor glede av å delta på.

Vår opplevelse er at elevene har det gøy samtidig som de lærer svært mye både gjennom forberedelsene og selve konkurransene. I tillegg kan lagene kvalifisere seg for videre internasjonale konkurranser.

Det velges et årlig tema, som er tverrfaglig og relevant for alle de studieforberedende fagene. Fokuset på teamsamarbeid, debatt og kunnskap gir viktig og framtidsrettet kompetanse. Les mer om 21st Century Skills.

For skolene er dette en god anledning til å sette viktigheten av kunnskap på dagsorden, og framheve betydningen av gode akademiske prestasjoner.

Målsetningene for the World Scholar’s Cup:

1. Å motivere elever uavhengig av bakgrunn til å oppdage nye styrker og øve seg i nye ferdigheter.

2. Å inspirere et globalt fellesskap av framtidige akademikere og ledere.

Saken fortsetter under bildet med korte fakta.

wsc-junior

Foto: Østlendingen.

Korte fakta:

PowerPoint: Se PowerPoint med informasjon om World Scholar’s Cup Elverum Round, som skoleldere, lærere og foreldre kan bruke for å informere elever.

Lag: Elever deltar i lag på 3, og det må være med minst en voksen pr. skole. De konkurrerer i 4 grener; lagdebatt, lag-quiz, samskriving og kunnskapstest.

Læreplanforankring: Det velges ut et årlig tema, som knyttes til ulike fagområder. Både forberedelser og deltakelse kan forankres i fagenes læreplaner og generell del av læreplanen.

Ressurser: Det legges ut ressurser til bruk for lærere og elever i forberedelsene til konkurransen. Elevene kan danne lag og forberede seg selv ved hjelp av ressursene, eventuelt med støtte fra lærer.

Gratisprinsippet: Deltakelse kan organiseres av skolen som en skoletur, eller av elever/foreldre på eget initiativ. Påmelding kan altså gjøres enten av skoler eller elever/foreldre direkte.

Kostnad: Kostnaden for å delta fastsettes årlig, og er for 2019 kun kr. 900,- pr. lag ved tidlig påmelding (10. februar). Dette er inkludert måltider og overnatting (på Elverum videregående skole)!

Internasjonale konkurranser: Elevene kan dersom de får en god nok poengsum kvalifisere seg fra Elverum Round til en “Global Round” i Europa eller Asia (valgfritt). Herfra kan de sågar kvalifisere seg videre til “Tournament of Champions” på Yale University.

Media: Media er velvillige til å skrive om konkurransen, og dette er en god anledning for skolen til å vise at de prioriterer tilpasset opplæring også for elever som vil litt ekstra.

Påmelding: Se mer informasjon her.